بینایی سنجی

کارشناسان بینایی سنجی :

خانم عنقایی

خانم مرادبیکی

 

در این کلینیک خدمات بینایی سنجی با بهترین دستگاه های چشمی و همراه با کارشناسان مجرب در حال ارائه می باشد و روزانه بیماران جهت ارائه خدمات چشمی از جمله تجویز نمره ی عینک؛ درمان تنبلی چشم؛ درمان انحرافات غیرفلجی؛ انجام تمرینات ارتاپتیک چشمی؛ تجویز و فیت لنز تماسی و معاینه ته چشم به این کلینیک مراجعه می کنند.

کلینیک بینایی سنجی بیمارستان دارالشفا میرجاوه از خرداد ماه سال ۹۹ به بهره برداری رسیده و مسیر بیماران شهرستان را که سال ها برای انجام معاینات بینایی سنجی به زاهدان مراجعه داشتند آسان شد و از ابتدای تاسیس تاکنون به بیش از ۷۰۰ نفر از اهالی مرزنشین شهرستان خدمات ارائه داده است.

  این کلینیک با بهره گیری از دستگاه های نوین و کارشناسان مجرب و همچنین تعرفه ی دولتی موجبات تشخیص بهتر و سریعتر را برای ساکنان شهرستان فرآهم آورده که این مهم با نگاه ویژه ی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و تخصیص تجهیزات نوین به این شهرستان ایجاد گردیده است.

 

شایان ذکر است این مرکز  از دستگاه هایی نظیر کراتواتورفرکتومتر مدیز  و چارت پروژکتوری مدیز ، لنزومتر ،  تریال فریم ، افتالموسکوپ و رتینوسکوپ نیتز بهره گیری می شود.


کلینیک ها

محتوای مرتبط