کارگزینی

مسئول واحد کاگزینی : خانم رقیه خمری 

واحد کارگزینی

از مشروح وظایف قسمت کارگزینی میتوان به مدیریت اطلاعات کارکنان شامل جمع آوری، نگهداری، به روزرسانی و استفاده از مجموعه ای منسجم از اطلاعات مرتبط با کارمند از جمله رسالت‌های مهم کارگزینی در هر سازمانی است . بعلاوه می‌توان مجموعه عملیات مربوط به استخدام , بکارگماری، ارتقاء شغلی و تعیین میزان دستمزد کارمندان را به عنوان تعریفی مختصر (و نه کامل) از کارگزینی دانست. كارگزيني داراي عناوين مختلف در سازمان ها و در تاريخچه تأسيس سازمان ها در كشور است. از جمله: مديريت امور كاركنان،‌ مديريت امور پرسنلي، مديريت منابع انساني، ‌اداره امور استخدامي، مديريت سرمايه انساني و...

فرایندهای واحد کارگزینی عبارتند از: فرایند ارزشیابی کارکنان، فرایند حضور و غیاب و صدور گواهی کار، فرایند بایگانی در پرونده، فرایند بایگانی کارگزینی، فرایند تعریف ضریب حقوق، فرایند انتقال توسط واحدها، فرایند صدور حکم، فرایند بکارگیری کارمند، فرایند مرخصی بدون حقوق، فرایند مرخصی استحقاقی، فرایند ذخیره مرخصی کارکنان، فرایند اعلام نیاز طرح، فرایند محرومیت از مطب، فرایند انتقال فرد، فرایند ماموریت ساعتی و فرایند مرخصی ساعتی.

 

 


امور عمومی

محتوای مرتبط