دیالیز

بخش همودیالیز در بیمارستان دارالشفاء با 2 تخت فعال همه روزه پذیرای بیماران نیازمند همودیالیز شهرستان میرجاوه می باشد. همچنین متخصص بیماریهای داخلی روزانه بیماران را ویزیت و اقدامات مورد نیاز اهم از تشخیصی و درمانی را جهت آنان انجام می هد .

لازم به ذکر است این بخش با همکاری بنیاد بیماریهای خاص کشور و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به بهره برداری رسیده است.


بخش های بیمارستانی

محتوای مرتبط