پزشکان

اسامی پزشکان

پزشکان عمومی
1- دکتر فرشته سرگزی
 
2- دکتر زهرا سرگزی
 
3- دکتر رضوان نجاری
 


 


 
متخصصین
1- دکتر رضا نجار تبریزی متخصص بیماریهای داخلی
2- دکتر شهرزاد سپیدبر متخصص رادیولوژی
3- دکتر مژده ریگی متخصص روانپزشکی
4- دکترمعصومه ثقفی نجاری متخصص زنان و زایمان
5- دکتر اطهر عبدالرزاق نژاد متخصص زنان و زایمان
6- دکتر محبوبه فیروز متخصص زنان و زایمان
7- دکتر گلبهار خدابنده
متخصص زنان و زایمان
8- دکتر غلامرضا ملاشاهی صنعتگر متخصص عفونی
9- دکتر مریم دهمرده
متخصص بیهوشی
10- دکترفاطمه صبح خیزی اول
متخصص اطفال
11- دکتر المیرا اخلاقی متخصص کودکان


 

 


محتوای مرتبط